DNB NOR RATES AAA AV MOODY`S

Ratingbyrået Moody`s Investors Service har hevet den langsiktige ratingen til DnB NOR Bank fra Aa3 til Aaa. Hevingen har sin bakgrunn i byråets nye ratingmetodikk, Joint-Default Analysis (`JDA`), der det legges større vekt på styrken i det norske finansielle systemet og DnB NORs posisjon i finansmarkedet. Aaa er den høyeste rating et selskap kan ha. Konsernsjef Rune Bjerke er meget tilfreds med oppgraderingen og påpeker at den viser Moody`s fullt ut erkjenner den formidable styrkingen av den norske økonomien som har funnet sted de siste 10-12 årene, og derunder også posisjonen til de største norske finansinstitusjonene: - En Aaa rating vil også øke DnB NOR-konsernets tilgang på kapital fra flere kilder i de internasjonale markedene og bety reduserte innlånskostnader, fastslår Bjerke.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner