DnB NOR tatt opp i anerkjent bærekraftindeks

DnB NOR er tatt opp i den prestisjetunge indeksen Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World). Det betyr at DnB NOR regnes blant de ti prosent beste i sin bransje i verden når det gjelder å bidra til bærekraftig utvikling.

– Arbeid med samfunnsansvar og miljø er viktig for DnB NOR. Det at vi nå blir tatt opp i denne velkjente bærekraftindeksen er en milepæl og en anerkjennelse av langsiktig arbeid med forhold som berører miljø og samfunn, sier konsernsjef i DnB NOR, Rune Bjerke. DJSI World består av verdens ledende selskaper når det gjelder bærekraft. Fra et grunnlag på de 2 500 største selskapene i verden blir de øverste ti prosentene i hver bransje plukket ut etter en grundig vurdering av økonomiske, miljømessige og sosiale forhold. DnB NOR er ett av fem norske selskaper i indeksen, som er et viktig redskap for investorer og andre interessentgrupper som ønsker å vurdere også ikke-finansielle forhold i ulike bedrifter. DnB NOR er tatt opp i bærekraftindeksen Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) fra 21. september 2009.

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner