DnB NORD

DnB NOR Bank ASA (DnB NOR) har siden 2005 eid Bank DnB NORD A/S sammen med Norddeutsche Landesbank Girozentrale (NORD L/B) i forholdet 51/49. Bank DnB NORD A/S har datterbanker i Latvia, Litauen og Polen.

DnB NOR har i dag i henhold til aksjonæravtalen gitt NORD L/B melding om at DnB NOR forbeholder seg retten til å utøve sin opsjon til å kreve å overta NORD L/Bs 49% eierandel i Bank DnB NORD A/S. Om DnB NOR skal utøve sin opsjon, må dette skje mellom 1. og 30. august i år. Etter at DnB NOR eventuelt har utøvet sin opsjon kan NORD L/B kreve å få overta den polske datterbanken.

Dersom DnB NOR ikke utøver sin opsjon, vil NORD L/B kunne kreve at DnB NOR overtar deres 49% andel minus den polske banken, alternativt kreve å få overta DnB NORs 51% andel.

Om partene ikke kan bli enige om pris skal denne avgjøres i henhold til en avtalt voldgiftsmekanisme.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner