DNB Norge-saken ikke egnet som gruppesøksmål

Oslo tingrett starter i dag behandlingen av søksmålet fra Forbrukerrådet om DNB Norge-fondene. DNB mener den beste måten å løse rettsaken på, er å behandle flere pilotsaker sammen i én rettssak, og la resultatet gjelde for kunder i tilsvarende situasjon.

- Det er aldri ønskelig å møte kunder eller Forbrukerrådet i retten, men om man ikke kommer til enighet så må domstolene hjelpe partene. DNB Norge-saken er imidlertid dårlig egnet som gruppesøksmål. De store forskjellene mellom kundene tilsier at man bør bli enige om noen pilotsaker og behandle dem sammen i én rettssak. Andelseierne har investert i tre ulike fond, på ulike tidspunkt, med ulik avkastning og med betydelige forskjeller i prospektene. Vi har sagt hele tiden at vi vil rette oss etter utfallet av de pilotsakene vi eventuelt blir enige om, sier informasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld.

DNB mener at vilkårene for gruppesøksmål ikke er oppfylt, fordi det er for store forskjeller mellom de enkelte andelseierne:

  •  De har gjort investeringene sine på bakgrunn av ulike prospekter. Det er for eksempel betydelige forskjeller mellom det prospektet som gjaldt i 2014 og det prospektet som gjaldt i 2010.
  •  De har også fått forskjellige resultater. De fleste har hatt god avkastning. En rekke andelseiere har også fått meravkastning (avkastning ut over fondets referanseindeks) i perioden.
  •  Noen har vært inne i fondene i flere tiår, andre i en kort periode.

- Forbrukerrådet har de siste dagene skapt et inntrykk av at alternativet til gruppesøksmål er at 180 000 fondskunder må saksøke banken på egen kjøl. Forbrukerrådets påstander er ikke riktige. DNB har klart og tydelig foreslått å avgjøre saken gjennom en samling pilotsaker, og vi har sagt at vi vil la utfallet av saken gjelde for kunder i tilsvarende situasjon. Vi inviterte Forbrukerrådet til dialog for å bli enige om hvordan vi sammen kunne legge til rette for det, men Forbrukerrådet svarte oss aldri, avslutter Westerveld.

Abonner