DnB NORs kapitalmarkedsdag i Oslo onsdag 15. juni 2011

DnB NOR-konsernet arrangerer kapitalmarkedsdag i Oslo onsdag 15. juni 2011.

Ytterligere opplysninger om agenda og praktiske detaljer kommer senere.

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

 

Denne meldingen er sendt til deg fra DnB NOR. Hvis du vil strykes fra våre lister, vennligst send en e-post til kommunikasjon@dnbnor.no  
Besøk oss på www.dnbnor.com

 

Tags:

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner