DNB Scandinavian Property Fund henter 1 mrd.kr i nytegnet kapital

DNB Scandinavian Property Fund har i  1.kvartal fått over 1 mrd.kr i nytegnet kapital.  Det innebærer at den målsatte størrelsen  på NOK 5 mrd blir nådd når tilgjengelig kapital er investert. 

DNB erfarer stor interesse både blant eksisterende og nye investorer til å tegne seg i fondet.  Det er derfor besluttet å utvide rammen til NOK 7,5 mrd, noe som også er godkjent av Finanstilsynet. DNB Liv, som hittil har hatt majoritetsposisjon i fondet, vil opprettholde sin eksponering gjennom fondet, men har fått investorenes aksept for at den relative eierandelen kan reduseres til 34 prosent.

- Bakgrunnen for den store interessen er et resultat av at fondet har over tid har levert meget gode resultater.  I 2014 var fondets avkastning  10,6%,.  «Motoren» i fondet er en direkteavkastning i porteføljen som er stabil og god med 5,6% i 2014.  Den resterende delen av fondsavkastningen skriver seg fra verdioppgang i porteføljen  samt salg av hotellet Radison BLU i Gøteborg. Denne investeringen ga fondet en internrente på ca 17%, sier adm.dir i  Gro Boge.

DNB SPF deltar i IPD sin eiendomsindeks og har et benchmark i fht andre skandinaviske eiendomsporteføljer.  De relative resultatene er også veldig gode:  DNB SPF har levert gjennomsnittlig årlig avkastning de siste fem år på hele 8,7% som er 1,5 prosentpoeng bedre enn benchmark – i snitt per år.   

                                        2014         3 år         5 år
DNB SPF                           10,6 %      7,3 %      8,7 %                     
Benchmark/indeks              8,6 %       6,5 %      7,2 %

Dette er meget gode tall også i forhold til den norske eiendomsindeksen. 

Fondet har satset på å investere i sentralt beliggende, moderne eiendommer med gode miljøkvaliteter.  Internasjonale investorer stiller krav til at fond de investerer i skal ha god miljøkvalitet og derfor deltar DNB Scandinavian Property Fund i den anerkjente benchmarken GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark)   Fondet oppnådde i 2014 betegnelsen «Green Star» som er den beste klassifiseringen og ble «Regional Sector Leader» i sin gruppe.        

Samlet har DNB SPF  nå  NOK 1,7 mrd tilgjengelig for nye investeringer. DNB Næringseiendom jobber for tiden med aktuelle alternativer og har god fremdrift i arbeidet. 

- På grunnlag av betydelig interesse blant annet fra eksisterende investorer, planlegges å gjennomføre en ny emisjon i løpet av mai / juni. Ramme for størrelsen på denne er foreløpig ikke konkludert, sier Boge.

Kontakt:
Gro Boge
Adm.Dir. DNB Scandinavian Property
Telefon 918 95 551

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner