DNB Scandinavian Property Fund kjøper Lillestrøm Torv

Fondet kjøper Lillestrøm Torv fra Steen & Strøm for en eiendomsverdi på ca. NOK 800 mill. Overtagelse vil finne sted i løpet av januar 2017.

Lillestrøm Torv, sentralt plassert i sentrum av Lillestrøm by, er på totalt ca. 40.000 m2 hvorav ca. 18.000 m2 handelsareal og ca. 5.500 kontor og lager samt innendørs parkering. Senteret har med sine 62 butikker et bredt utvalg innen de fleste bransjer og i tillegg tilbys spisesteder av ulik karakter. Nye butikker, og serveringskonsept, er på vei inn, og de fleste ledige lokaler vil allerede i løpet av første halvår 2017 være fylt opp. Clas Ohlson åpner bl.a. en ny butikk på 500 m2 i mars 2017.

- Lillestrøm Torv er et senter som bare i kraft av sin beliggenhet har et uutløst potensiale. Gjennom en revitalisering av senteret skal vi gi Lillestrøm by en handels- og møteplass som er på høyde med de ambisjoner som foreligger for byen og regionen for øvrig. Vi ønsker å være med på en utvikling av Lillestrøm, og det er dette potensialet som gjør at vi tror dette vil være en lønnsom og smart investering for fondet, sier adm.dir. Gro K. Boge i DNB Næringseiendom AS.

- Salget av Lillestrøm Torv er et ledd i vår strategi om å styrke vår finansielle stilling samt tidvis å endre sammensetningen av vår kjøpesenterportefølje. Steen & Strøm har store utviklingsplaner som vil kreve betydelige ressurser i årene som kommer. Vi er derfor glad for å ha fått i stand avtalen med DNB SPF, som vil være en kompetent og sterk eier av Lillestrøm Torv, sier CFO Bjørn Tjaum.

DNB SPF er et ubelånt eiendomsfond med en portefølje før overtakelsen av Lillestrøm Torv på ca NOK 6 milliarder. Over tid har fondet levert god avkastning til investorene – gjennomsnittlig årlig avkastning siste 5 år var 7,9 prosent. Fondet har særlig de to siste årene også lykkes med å tiltrekke seg ny kapital. Etter at tre av fondets internasjonale investorer mot slutten av året har bidratt med nye tegninger på nær NOK 750 millioner, er det i løpet av 2016 hentet NOK 1,5 milliarder fra norske og internasjonale investorer. Fondet har derfor kapasitet til ytterligere investeringer inn i 2017.

Pangea Property Partners har vært kjøpsrådgiver.

Kontakt:

Kontaktperson i DNB Næringseiendom AS
Gro K. Boge, adm.dir.
Mob. 91 89 55 51

Kontaktperson i Steen & Strøm
Bjørn Tjaum, CFO
Mob. 97 08 01 85

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Multimedia

Multimedia