DNB selger større aksjepost i Luminor

(Oslo, 13. september 2018) DNB og Nordea, som besluttet å slå sammen sine respektive virksomheter i Baltikum i 2016, har inngått en avtale med Blackstone om å selge deler av sine aksjer i den fusjonerte banken Luminor.

Luminor Group ble etablert som en uavhengig baltisk bank i 2017 og var basert på den baltiske virksomheten til Nordea og DNB. Luminor er i dag regionens tredje største finansinstitusjon, med en markedsandel på utlån på 23 prosent, 15 milliarder euro i eiendeler, 3 000 ansatte og 64 filialer til sammen i de tre baltiske landene.

Kjøperen er et konsortium ledet av private equity fond administrert av Blackstone, et av verdens ledende investeringsselskaper, som har en solid internasjonal tilstedeværelse og erfaring fra finanssektoren.

– Dette er en god avtale for både Luminor og de nåværende eierne. Luminor har en sterk posisjon i det baltiske markedet, og Blackstone vil være en solid majoritetseier for den neste fasen av Luminors reise, sier Kjerstin Braathen, finansdirektør i DNB.

Avtalen innebærer at Blackstone kjøper 60 prosent av aksjene i Luminor fra dagens eiere, Nordea Bank AB og DNB Bank ASA for 1 milliard euro i kontant vederlag. DNBs eierandel i Luminor var 43,5 prosent før transaksjonen. Etter at transaksjonen er gjennomført, vil DNB eie 20 prosent av aksjene i Luminor Group.

– Vi vil fortsatt være en minoritetseier i Luminor fordi vi mener at selskapet er godt posisjonert for å skape verdier for kunder, ansatte og aksjonærer. Banken har et sterkt digitalt fokus, svært kompetente ansatte og bred tilstedeværelse i Baltikum, sier Braathen.

Transaksjonen vil ikke ha noen vesentlig betydning for DNB-konsernets samlede økonomiske resultater. 

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Even Westerveld, informasjonsdirektør, tlf. 400 16 744
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner