DNB selger større aksjepost i Luminor

Report this content

(Oslo, 13. september 2018) DNB og Nordea, som besluttet å slå sammen sine respektive virksomheter i Baltikum i 2016, har inngått en avtale med Blackstone om å selge deler av sine aksjer i den fusjonerte banken Luminor.

Luminor Group ble etablert som en uavhengig baltisk bank i 2017 og var basert på den baltiske virksomheten til Nordea og DNB. Luminor er i dag regionens tredje største finansinstitusjon, med en markedsandel på utlån på 23 prosent, 15 milliarder euro i eiendeler, 3 000 ansatte og 64 filialer til sammen i de tre baltiske landene.

Kjøperen er et konsortium ledet av private equity fond administrert av Blackstone, et av verdens ledende investeringsselskaper, som har en solid internasjonal tilstedeværelse og erfaring fra finanssektoren.

– Dette er en god avtale for både Luminor og de nåværende eierne. Luminor har en sterk posisjon i det baltiske markedet, og Blackstone vil være en solid majoritetseier for den neste fasen av Luminors reise, sier Kjerstin Braathen, finansdirektør i DNB.

Avtalen innebærer at Blackstone kjøper 60 prosent av aksjene i Luminor fra dagens eiere, Nordea Bank AB og DNB Bank ASA for 1 milliard euro i kontant vederlag. DNBs eierandel i Luminor var 43,5 prosent før transaksjonen. Etter at transaksjonen er gjennomført, vil DNB eie 20 prosent av aksjene i Luminor Group.

– Vi vil fortsatt være en minoritetseier i Luminor fordi vi mener at selskapet er godt posisjonert for å skape verdier for kunder, ansatte og aksjonærer. Banken har et sterkt digitalt fokus, svært kompetente ansatte og bred tilstedeværelse i Baltikum, sier Braathen.

Transaksjonen vil ikke ha noen vesentlig betydning for DNB-konsernets samlede økonomiske resultater. 

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Even Westerveld, informasjonsdirektør, tlf. 400 16 744
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00

Abonner