DNB setter ned renten for bedriftskunder

Report this content

- Vi setter ned renten på lån og kassekreditt for bedriftskunder med flytende rente med inntil 0,35 prosentpoeng for nye og eksisterende kunder. Usikkerheten er nå stor i markedet. Det betyr at bankene fortsatt betaler en høyere pris for sine lån i markedet enn for få dager siden, til tross for kuttet fra sentralbanken, sier Harald Serck-Hanssen, leder for corporate banking i DNB.

- Mange av kundene våre står nå overfor en vanskelig situasjon og vi ønsker å bidra til å holde hjulene i gang for levedyktige bedrifter. Vi har mulighet til å gjøre individuelle vurderinger der det er nødvendig, og kan i tillegg til gode råd og tips se på virkemidler som for eksempel midlertidig avdragsfrihet og kortsiktige kreditter, sier Serck-Hanssen. 

For eksisterende kunder vil renteendringen tre i kraft fra 13.april 2020. Våre nye priser vil gjelde fra tirsdag 17. mars.  Alle kunder som får renteendring, vil få informasjon i nettbanken eller motta brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt:

Even Westerveld, informasjonsdirektør, tlf. 400 16 744
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 977 13 250 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner