DNB skal skape debatt på oljemessen

DNB er en verdensledende energibank og satser tung på årets ONS – oljemessen i Stavanger. DNBs stand vil være en integrert del av ONS’ ”Centre Court”, som er en dynamisk arena for presentasjoner, debatter og diskusjoner rundt aktuelle temaer på oljemessen.

– Debattarenaen er bygget som et amfi inspirert av Colosseum, og målet er at foredrag og debatter skal foregå i en uformell setting. Det skal være tett dialog mellom foredragsholderne nede på gulvet og tilhørerne i salen, og den etterfølgende diskusjonen både i og utenfor Centre Court står sentralt, sier Morten Kreutz, assisterende divisjonsdirektør i DNBs energidivisjon.

ONS har blitt arrangert annethvert år siden 1974, og 28. -31. august går den 20. utgaven av messen av stabelen. Her vil energisektoren vise seg fram, møtes og diskutere, og årets overordnede tema er ”Confronting Energy Paradoxes”.

Ønsker debatt
I 2010 arrangerte ONS den første Centre Court – midt i hjertet av utstillingsområdet på Stavanger Forum. Målet var å tilby en dynamisk arena for presentasjoner, debatter og diskusjoner, og mer enn 60 foredrag ble holdt i løpet av de fire dagene.

– Centre Court ble meget vellykket i forbindelse med Fornybarparken på ONS i 2010, og folk ønsket tydelig å utveksle kunnskap og dele kompetanse på denne arenaen. Da DNB kom på banen, så var vi ikke i tvil om å tenke langs de samme linjene i planleggingen av ONS 2012, og vi har det siste året jobbet med å videreutvikle konseptet, sier Kreutz.

Hvorfor skal DNB ha stand på en oljemesse?

– Dette blir noe helt nytt og annerledes enn en tradisjonell messestand. DNB skal være en fasilitator innen energisektoren, og da er vi ikke bare en kredittkilde, men også en kunnskapskilde. På ONS skal vi vise fram våre konkurransefortrinn innenfor blant annet kunnskap og samfunnsansvar, forsterke relasjonene til eksisterende kunder, samt knytte bånd til øvrige aktører i bransjen, sier Kreutz.

DNB har fått bekreftet at Kong Harald, Jens Stoltenberg og olje- og energiminister Ola Borten Moe vil komme innom. I tillegg vil en rekke nasjonale og internasjonale størrelser innenfor bransjen delta både som foredragsholdere og debattdeltakere. Flere DNB-profiler vil også holde innlegg her. Rune Bjerke, Leif Teksum, Marte Gerhardsen, Torbjørn Kjus, Per Aage Jacobsen, Øystein Dørum og Trond Bentestuen er noen av DNB-navnene som vil sette sitt preg på Centre Court med sine innlegg.

– Et nært og godt samarbeid med arrangøren (ONS) har bidratt til at vi har fått muligheten til å påvirke utviklingen av hele Centre Court og bli en integrert del av konseptet. Et godt program er naturligvis nødvendig slik at dette blir en populær møteplass. Vi har derfor lagt vekt på å finne dagsaktuelle temaer for hele bransjen for olje, gass og fornybar energi. Da er det naturlig å berøre temaer som utvikling i verdens energibehov, oljepris, CCS, teknologioverføring fra offshore olje til vind, samt nyvinninger i bransjen og miljøproblematikk. Men som bank ønsker vi samtidig å tenke litt utenfor boksen, og ønsker derfor å rette fokus mot nye problemstillinger. Viktigheten av et godt omdømme, etiske spørsmål og hva finanskrisen vil ha å si for bransjen tror vi også er temaer som vil fenge tilhørerne, mener Kreutz.

Kompetansedeling
Nytt av året er streaming av møtene slik at de legges på nett til felles glede for dem som ikke har anledning til å delta. – Energibransjen er global, og vi vet det vil bli presentert både nyheter og innlegg som vil skape internasjonal interesse. Derfor har det vært viktig for oss at Centre Court når ut til alle. I tillegg vil de som ikke har mulighet til å komme på foredrag, ha mulighet til å se disse i ettertid.

Kontakt:
Morten Kreutz, assisterende divisjonsdirektør i DNBs energidivisjon
Telefon: +47 48111911

Abonner

Dokumenter og linker