DNB tilpasser organisasjonen mer digitale bedriftskunder

Bedriftskundene blir stadig mer digitale og konkurransesituasjonen endrer seg. DNB må derfor tilpasse organisasjonen for å møte små og mellomstore bedrifters behov fremover. DNBs bedriftsmarkedsområde har i dag fått presentert den nye organisasjonen, som også medfører nedbemanning.

– Det er ikke bare privatkundene som har blitt selvbetjente. Også bedriftskundene løser de fleste av sine daglige bankbehov selv. Samtidig digitaliserer banken egne prosesser. Det stiller nye krav til oss som bank – og vi styrker satsingen på utvikling av enkle digitale løsninger og nyttige verktøy som gjør at kundene våre øker sjansene for å lykkes i virksomheten sin, sier konserndirektør for bedriftsmarkedet i DNB, Benedicte Schilbred Fasmer.

DNBs bedriftsmarkedsområde slår sammen dagens syv regioner til fire, og samler samtidig en del kundeteam for å bygge større fagmiljøer. Samtidig styrkes miljøene som skal utvikle digitale løsninger for bedriftsmarkedet.

Omstillingen medfører at bedriftsmarkedet reduserer bemanningen med ca. 100 årsverk. Enkelte medarbeidere vil få nytt arbeidssted. DNB vil fortsatt utnytte hele dagens kontornett for å møte bedriftskundene der de er. Det vil etter endringen fortsatt være over 1200 medarbeidere som jobber i DNB for å hjelpe små og mellomstore bedrifter i Norge.

-Vi endrer oss for å være til stede med relevante løsninger der kundene ønsker det, både fysisk og digitalt. Vårt mål er at vi skal være en attraktiv samarbeidspartner for bedrifter over hele landet. Vi skal være en langsiktig, relasjonsorientert og forutsigbar bank for våre kunder. DNB vil låne ut minst like mye penger til norske små og mellomstore bedrifter i 2017 som det vi har gjort tidligere, sier Fasmer.

Samtidig er det denne uken kommunisert endringer og nedbemanning i produktorganisasjonen i DNBs personmarkedsområde, som tilsammen tilsvarer 17 årsverk. 

Fakta om bedriftskundenes bankbruk:
Kundenes adferd endrer seg raskt og den digitale bankrevolusjonen går mye raskere enn mange trodde for bare et par år siden, også på bedriftssiden:

  •  9 av 10 bedriftskundeforhold etableres digitalt.
  •  Bedriftskundene brukte nett- og mobilbank over 12,7 millioner ganger i 2016.
  •  Bruken av mobilbanken økte med 52 prosent fra første til andre halvår i 2016.
  •  Bedriftskundene ønsker å snakke med banken på nye måter, og bruken av telefon, e-post og chat øker kraftig.
  •  1 av 4 kundesamtaler på kundesenteret foregår nå på chat og dette har doblet seg på ett år.
  •  30 000 bedriftskunder bruker Vipps.

Kontaktpersoner:
Konserndirektør for DNBs bedriftsmarked, Benedicte Schilbred Fasmer, tlf. 950 60 034
Informasjonsdirektør Even Westerveld, tlf. 400 16 744

Tags:

Abonner