DNB-vekst på flere fronter

Report this content

DNBs resultat for første kvartal var 7 582 millioner kroner, en økning på 1 929 millioner fra samme kvartal året før. Vekst i alle kundesegmenter bidrar til solide resultater. Nå styrker DNB satsingen på bærekraft.

Norsk økonomi har fått en god start på 2019. Makrotrendene gir vind i ryggen for både bedrifter og privatpersoner som er kunder i DNB. Det siste året har DNBs utlån til privatpersoner og små og mellomstore bedrifter vokst med bortimot 50 milliarder kroner. Resultatene for første kvartal viser også vekst i alle kundesegmenter.

– Både bedrifter og husholdninger ønsker å realisere framtidsplanene sine, og gledelig nok er det mange som ønsker å finansiere dem hos oss. Hovedårsaken er at vi evner å utvikle nye og kundevennlige produkter, samtidig som vi hevder oss med konkurransedyktige priser i en sylskarp konkurranse. Det hjelper også at DNB er en godt likt bank som tar hensyn til kundenes og samfunnets beste, sier Rune Bjerke, konsernsjef i DNB.

Solid vekst
Netto renteinntekter i første kvartal ble totalt 9 289 millioner kroner, en økning på 282 millioner fra samme kvartal i fjor. Den totale utlånsveksten er på 5,9 prosent, godt over bankens ambisjonsnivå på sikt.

Netto provisjonsinntekter økte med 103 millioner kroner til 2 219 millioner. Økt aktivitet innen transaksjonsrådgivning og eiendomsmegling er to av forklaringene. Tapene er fortsatt lave, med 316 millioner kroner i kvartalet.

Sammen med SpareBank 1 har DNB etablert Fremtind som en utfordrer i forsikringsbransjen. Fremtind skal selge forsikringer både til bedrifter og privatpersoner. Etableringen ga en regnskapsmessig gevinst på 1,74 milliarder kroner i første kvartal, og bidro godt til at egenkapitalavkastningen havnet på 14,1 prosent.

– Først og fremst er tallene våre et resultat av stabil og god jobbing over tid. Men vi har også gjort noen modige valg, som vi får betalt for. Et eksempel er at vi har kuttet prisene kraftig på våre aktive aksjefond. Det har gitt effekt umiddelbart: Flere fondskunder velger DNB, og i første kvartal stod vi for halvparten av nettosalget til norske personkunder, sier Bjerke.

Satser grønt
Selv om norsk næringsliv går godt, merkes det godt at både norsk og internasjonal økonomi er i omstilling. Klimautslippene skal ned, og næringslivet må tilpasse seg et lavkarbonsamfunn. Flere investorer stiller krav om at pengene deres skal finansiere grønne bedrifter.

DNB styrker nå satsingen på bærekraft, og har tydelige ambisjoner framover. Blant annet skal DNB bidra til å finansiere 450 milliarder kroner i fornybar energi og infrastruktur fram til 2025. Tilsvarende har banken som ambisjon å bidra til finansiering av 130 milliarder kroner innen grønn eiendom.

– Noen ser på det grønne skiftet som en stor risiko, men vi velger å se på det som en mulighet. Vi vet at det kommer til å vokse fram nye vinnerbransjer både til havs og på land. Infrastruktur og fornybar energi kommer til å være to slike bransjer, tror vi. Her ligger det store forretningsmuligheter for DNB dersom vi klarer å kombinere bankprodukter med bransjekunnskap, sier Rune Bjerke.

Finansielle nøkkeltall for første kvartal 2019 (sammenlignet med tall for tilsvarende kvartal i 2018):

  •  Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,6 milliarder kroner (6,7)
  •  Resultatet var 7,6 milliarder kroner (5,7)
  •  Resultat per aksje ble 4,61 kroner (3,36)
  •  Egenkapitalavkastningen ble 14,1 prosent (11,0)
  •  Kostnadsgraden var 42,0 prosent (43,4)
  •  Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16,4 prosent (16,6)

Detaljer om DNBs resultater finner du på ir.dnb.no.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt: 
Thomas Midteide, konserndirektør Media & Marketing, tlf. +47 962 32 017
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. +47 977 13 250
Jan Ole Huseby, Seniorrådgiver Investor Relations, tlf. +47 958 61 003

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.