DNB vil avholde kapitalmarkedsdag i London torsdag 21. november 2013

DNB-konsernet vil arrangere kapitalmarkedsdag i London torsdag 21. november 2013 fra kl. 9.00 til 14.00 lokal tid.
Arrangementet vil også bli sendt på web-TV.

Ytterligere opplysninger om agenda og praktiske detaljer kommer senere.

Med vennlig hilsen,
Per Sagbakken, leder for IR/kapitalanskaffelse, tlf. 23 26 84 00

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner

Dokumenter og linker