DNBNOR - ÅRSREGNSKAP FOR BANKENE FOR 2003

Vedlagt følger styret i DnB NOR Bank ASAs forslag til http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=90725 årsregnskap og årsberetning for 2003 for Den norske Bank ASA og Gjensidige NOR Sparebank ASA samt revisjonsberetninger på begge selskapene. Vedlegg på newsweb.no.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner