DNBNOR - DNB NOR: 7,4 MILLIARDER I OVERSKUDD I 2004

Året 2004 · Overskuddet økte med 37 prosent til 7 388 millioner kroner (5 378 i 2003) · Driftsresultat før tap og skatt: 9 798 millioner kroner (8 681) · Eksklusive goodwillavskrivninger ble: . Resultatet per aksje 6,05 kroner (4,61) . Egenkapitalavkastningen 17,4 prosent (14,3) . Kostnads-/inntektsforholdet 53,4 prosent (57,0) Vedlegg på www.newsweb.no Året 2004 · Overskuddet økte med 37 prosent til 7 388 millioner kroner (5 378 i 2003) · Driftsresultat før tap og skatt: 9 798 millioner kroner (8 681) · Eksklusive goodwillavskrivninger ble: . Resultatet per aksje 6,05 kroner (4,61) . Egenkapitalavkastningen 17,4 prosent (14,3) . Kostnads-/inntektsforholdet 53,4 prosent (57,0) · Kjernekapitaldekningen ved utgangen av året var 7,6 prosent (6,8) · Styret foreslår et utbytte på 2,55 kroner per aksje (2,20 kroner i 2003). 4. kvartal 2004 · Overskuddet økte med 47 prosent til 2 303 millioner kroner (1 563 millioner kroner i fjerde kvartal 2003) · Driftsresultat før tap og skatt: 2 787 millioner kroner (2 072) · Eksklusive goodwillavskrivninger ble: . Resultatet per aksje 1,85 kroner (1,31) . Egenkapitalavkastningen 20,1 prosent (15,6) . Kostnads-/inntektsforholdet 49,3 prosent (57,1) (Virksomheten i Elcon er ikke inkludert i kvartalstallene.) Konsernsjefens kommentar: - Våre medarbeidere skapte i 2004 historisk gode resultater samtidig som vi gjennomfører den største finansfusjonen i Norge. Det gjør meg stolt og glad, sier konsernsjef Svein Aaser. - Jeg registrerer at den friske konkurransen i finansmarkedet har stimulert organisasjonen til forsterket markedsinnsats. Volumøkning og en målrettet kostnadsreduksjon har bidratt til det gode resultatet i det fusjonerte konsernets første hele driftsår. Beslutningspunktene er flyttet nærmere kundene, og vi har flere kunder nå enn da vi fusjonerte, sier Aaser. - Jeg er tilfreds med at den krevende fusjonsprosessen går godt. Dette skyldes et åpent samarbeid med de tillitsvalgte for å løse de mange utfordringene som en slik fusjon gir. Ved årsskiftet hadde vi tatt ut kostnadssynergier på 705 millioner kroner, mens målet på dette tidspunkt var 528 millioner. 60 prosent av nedbemanningen som var planlagt over tre år, var allerede gjennomført ved utgangen av 2004, sier han. - I anerkjennelse av den innsatsen som er utført i alle deler av organisasjonen, øker konsernet tilskuddet til DnB NOR Ansattefond for 2004 med 30 millioner til 153 millioner kroner, opplyser konsernsjef Svein Aaser. Kvartalsrapporten inkludert tabeller kan lastes ned fra www.dnbnor.com Pressemelding, kvartalsrapport, presentasjon og Supplementary Information for Investors and Analysts er vedlagt på www.newsweb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner