DNBNOR - DNB NOR HYPOTEK INNLEMMET I DNB NOR BANK

Styret i DnB NOR Hypotek AS har i dag, 31. mai 2006, godkjent fusjonsplanen mellom DnB NOR Bank ASA som overtakende selskap og DnB NOR Hypotek AS som overdragende selskap. Styret i DnB NOR Bank ASA godkjente fusjonsplanen i styremøte 30. mai 2006. Fullstendig melding på www.newsweb.no Styret i DnB NOR Hypotek AS har i dag, 31. mai 2006, godkjent fusjonsplanen mellom DnB NOR Bank ASA som overtakende selskap og DnB NOR Hypotek AS som overdragende selskap. Styret i DnB NOR Bank ASA godkjente fusjonsplanen i styremøte 30. mai 2006. Fusjonsplanen legger opp til at fusjonen skal gjennomføres i samsvar med allmennaksjeloven § 13-24, som fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap. Bakgrunnen for transaksjonen er at DnB NOR ønsker å samle kompetansen knyttet til finansiering av næringseiendom i banken.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner