DNBNOR - DNB NOR I ANDRE KVARTAL: RESULTATET ØKTE MED 30 PROSENT

Andre kvartal 2005 Overskuddet økte med 30 prosent til 2 440 millioner kroner (1 876 i andre kvartal 2004) Kostnads-/inntektsforholdet ble redusert til 52,6 prosent (55,7) · Egenkapitalavkastningen utgjorde 18,6 prosent (16,4) · Resultatet per aksje ble 1,82 kroner (1,42) · Kjernekapitaldekningen ved utgangen av kvartalet økte til 7,5 prosent (7,2) Vedlegg på www.newsweb.no Andre kvartal 2005 · Overskuddet økte med 30 prosent til 2 440 millioner kroner (1 876 i andre kvartal 2004) · Kostnads-/inntektsforholdet ble redusert til 52,6 prosent (55,7) · Egenkapitalavkastningen utgjorde 18,6 prosent (16,4) · Resultatet per aksje ble 1,82 kroner (1,42) · Kjernekapitaldekningen ved utgangen av kvartalet økte til 7,5 prosent (7,2) Første halvår 2005 · Overskuddet økte med 15,5 prosent til 4 414 millioner kroner (3 822 i første halvår 2004) · Kostnads-/inntektsforholdet ble redusert til 53,2 prosent (57,7) · Egenkapitalavkastningen utgjorde 17,0 prosent (16,5) · Resultatet per aksje ble 3,30 kroner (2,90) Konsernsjef Svein Aasers kommentar: - Det er gledelig å kunne presentere konsernets historisk beste resultat. Dette er ikke kommet av seg selv, men er ikke minst et resultat av målrettet og systematisk arbeid over lengre tid hvor alle konsernets medarbeidere har bidratt. - I en periode hvor konkurransen i finansmarkedet aldri har vært større og marginene som ventet har vært under press, har de samlede inntektene likevel steget. Dette viser at bredden i tilbud og distribusjon er DnB NORs styrke. Jeg gleder meg også over at veksten i bedriftsmarkedet er kommet i gang igjen, særlig innenfor shipping, som er vårt viktigste internasjonale satsingsområde, sier Aaser. - Nedskrivninger på utlån er lave. Dette skyldes delvis at norsk økonomi går svært godt for tiden, men ikke minst en langsiktig, profesjonell risikostyring. Vi har kuttet kostnader overalt hvor vi kan, og dette arbeidet vil fortsette de neste kvartalene, sier han. - Alle våre filialer har nå fått ny profil. Omprofileringen er, sammen med de nye kundeprogrammene, blitt godt mottatt av kundene. Kundene har dessuten fått rentefordeler av fusjonen, som har fremmet konkurransen i markedet merkbart. Fusjonen er i rute, og fusjonsarbeidet fortsetter som planlagt, sier konsernsjef Svein Aaser. Resultatene er rapportert i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS). Den formelle kjernekapitaldekningen er ikke påvirket av overgangen til IFRS. Kvartalsrapport inkludert tabeller kan lastes ned fra www.dnbnor.com Pressemelding, kvartalsrapport, presentasjon og Supplementary Information for Investors and Analysts er vedlagt på www. newsweb.no http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=111699

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner