DNBNOR - DNB NOR LANSERER BÆREKRAFTRAPPORT

DnB NOR lanserer sin første årsrapport om samfunnsansvar på www.dnbnor.com kl. 0830 i dag, onsdag 5. april. DnB NOR lanserer sin første årsrapport om samfunnsansvar på www.dnbnor.com kl. 0830 i dag, onsdag 5. april. Rapporten tar for seg DnB NORs ambisjoner, resultater og utfordringer innenfor miljø- og samfunnsdimensjonen. Sentrale temaer i rapporten er etiske investeringer, økonomiske ringvirkninger, miljømessig orden i eget hus, eierstyring og selskapsledelse, etikk og verdier, personalpolitikk og samarbeid med organisasjoner, myndigheter, kultur og idrett. Les rapporten på våre internettsider www.dnbnor.com. Du kan også bestille rapporten ved å sende en e-post til samfunnsansvar@dnbnor.no. Rapporten er vedlagt på www.newsweb.no.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner