DNBNOR - DNB NOR SELGER ELCON TIL SANTANDER

DNB NOR SELGER ELCON TIL SANTANDER CONSUMER FINANCE http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=91145 DnB NOR Bank ASA har inngått en avtale med Santander Consumer Finance, som er et datterselskap av det ledende spanske bankkonsernet Grupo Santander, om salg av ELCON Finans AS. DnB NOR vil motta et vederlag på totalt 3.600 millioner kroner, som inkluderer resultatet i ELCON i 2004 frem til transaksjonen er gjennomført. (Forventes på plass innen tre måneder.) DnB NOR Bank ASA har inngått en avtale med Santander Consumer Finance, som er et datterselskap av det ledende spanske bankkonsernet Grupo Santander, om salg av ELCON Finans AS. DnB NOR vil motta et vederlag på totalt 3.600 millioner kroner, som inkluderer resultatet i ELCON i 2004 frem til transaksjonen er gjennomført. (Forventes på plass innen tre måneder.) ELCON er et ledende skandinavisk finansselskap med virksomhet i Norge, Sverige og Danmark. I 2003 oppnådde selskapet et resultat etter skatt på 259 millioner kroner. Egenkapitalen utgjorde 2.270 millioner kroner 31. desember 2003, mens forvaltningskapitalen var på 28.365 millioner kroner. DnB NOR vil fortsatt tilby sine kunder markedets ledende løsninger for factoring og leasing gjennom DnB NOR Finans. Salget av ELCON oppfyller en av hovedbetingelsene Konkurransetilsynet stilte i forbindelse med godkjenning av DnB NOR-fusjonen. Transaksjonen er en viktig milepæl i integrasjonsprosesssen i DnB NOR. Ved at ELCON Finans skilles ut fra DnB NORs konsernbalanse vil konsernets kjernekapitaldekning øke med rundt 0,3 prosentpoeng, eksklusive salgsgevinsten. Salgsgevinsten på rundt 1.000 millioner kroner vil dekke restruktureringsutgiftene for første kvartal i forbindelse med fusjonen. Transaksjonen krever tillatelse fra norske og spanske myndigheter. JPMorgan og DnB NOR Markets var rådgivere for DnB NOR, mens Santander hadde Alfred Berg ABN Amro som rådgiver. For ytterligere opplysninger, kontakt: DnB NOR Geir Bergvoll, divisjonsdirektør Tlf: 22 94 82 32 Mobil: 913 15 485

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner