DNBNOR - ENDRINGER I DNB NORS KONSERNLEDELSE FRA 1. JANUAR

Fra 1.januar blir det enkelte endringer i DnB NORs konsernledelse. Det opprettes blant annet en egen enhet for all risikostyring i konsernet. Visekonsernsjef Karl-Olav Hovden går av med pensjon 31.desember i år etter 31 års tjeneste. Hans ansvarsområder Konsernstrategi, Konsernutvikling, Investeringsdivisjonen, Juridisk avdeling og Direksjonssekretariatet overføres til visekonsernsjef Tom Grøndahl. Kommunikasjon, som administrativt har tilhørt Hovdens område, vil fra nyttår rapportere direkte til konsernsjef Svein Aaser. Helge Forfang er utnevnt til leder for den nyopprettede enheten for risikostyring. Risikostyring har til nå sortert under Grøndahl. Enheten skal rapportere direkte til konsernsjefen og får overordnet ansvar for risikostyring, intern kontroll og konsernets etterlevelse av regler og bestemmelser. Arbeidsområdet omfatter blant annet kredittrisiko, markedsrisiko, operasjonell risiko og forsikringsrisiko. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=101185

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner