DNBNOR - FLAGGEMELDING

Gjensidige NOR Forsikring (`GNF`) har solgt 41.000.000 aksjer i DnB NOR ASA (`DNBNOR`). Aksjene er solgt til kurs NOK 63.02 per stk. Etter salget eier GNF 29.472.696 aksjer i DNBNOR, hvilket utgjør ca. 2,2 % av aksjene og stemmene. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=103747

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner