DNBNOR - FORSLAG OM FULLMAKT TIL TILBAKEKJØP AV AKSJER

Styret i DnB NOR ASA vil på selskapets generalforsamling http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=90102 den 27. april 2004 be om fullmakt til tilbakekjøp av aksjer. Under fullmakten vil styret kunne gjennomføre tilbakekjøp av selskapets egne aksjer for samlet pålydende inntil NOK 1.309.027.207 svarende til 10% av aksjekapitalen. Styret i DnB NOR ASA vil på selskapets generalforsamling den 27. april 2004 be om fullmakt til tilbakekjøp av aksjer. Under fullmakten vil styret kunne gjennomføre tilbakekjøp av selskapets egne aksjer for samlet pålydende inntil NOK 1.309.027.207 svarende til 10% av aksjekapitalen. Aksjene kan kjøpes i markedet over børs og/eller fra Nærings- og handelsdepartementet til børskurs, eller ved organisert tilbakekjøp fra private og Nærings- og handlesdepartementet. Hver aksje kan kjøpes til kurser mellom NOK 10 og NOK 70. Fullmakten er gyldig i 12 måneder fra 27. april 2004. Ervervede aksjer skal avhendes slik styret finner det hensiktsmessig eller besluttes innløst etter forslag fra styret i henhold til reglene om kapitalnedsettelse.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner