DNBNOR - FUSJON VITAL FORS. ASA OG GJENSIDIGE NOR SPAREFORS ASA

Fusjonen Vital Forsikring ASA og Gjensidige NOR http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=90141 Spareforsikring ASA, begge heleide datterselskaper av DnB NOR ASA, ble i dag registrert i Foretaksregisteret. Selskapets navn er Vital Forsikring ASA. Vital Forsikring ASA er overtakende selskap i fusjonen. Gjensidige NOR Spareforsikring ASAs eiendeler, rettigheter og forpliktelser ble overført til Vital Forsikring ASA på tidspunktet for registrering av fusjonen i Foretaksregisteret.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner