DNBNOR - IT-SAMORDNINGEN GJENNOMFØRT

DnB NOR har brukt påsken til å samordne datasystemene i tidligere DnB og Gjensidige NOR i ett kjernesystem. Alle konti tilhørende kunder i tidligere Gjensidige NOR Sparebank er flyttet fra EDB Fellesdata til DnB NORs eget system. Om lag én million kunder og to millioner konti har vært omfattet av flyttingen. IT-samordningen er en av DnB NORs milepæler i 2006. Dermed er det siste av de store tekniske integrasjonsprosjektene i forbindelse med fusjonen gjennomført. Ved å drifte ett kjernesystem oppnår DnB NOR bedre driftsstabilitet, raskere produktutvikling og reduserte IT-kostnader. IT-samordningen påvirker ikke DnB NORs driftsavtaler med EDB Business Partner. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=125907

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner