DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Bjørn Davidsen har den 11.05.06 solgt 1.000 aksjer i DnB NOR ASA til kurs NOK 88,50. Ny beholdning er 2002 aksjer.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner