DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Jarl Veggan har 17.03.2006 solgt 3000 aksjer i DnB NOR ASA til kurs 84,-. Ny beholdning er 1397. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=124001

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner