DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Nærstående til Svein Aaser har den 12.09.2005 kjøpt 1.000 aksjer i DnB Nor ASA til kurs 66,-. Ny beholdning er 61.739

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner