DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Nærstående av Sten Sture Larre, har den 22.04.05 solgt 1 milion aksjer i DnBNor til kurs 65 kr. Nærstående kontrollerer etter salget.1.085.239 aksjer i selskapet. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=105170

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner