DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Nina Britt Husebø har 07.03.05 tegnet 3.000 aksjer i DnB NOR ASA til kurs 32,83. Ny beholdning er 3.816. Handelen har funnet sted som ledd i utøvelse av tegningsrett under tegningsrettsprogram rettet mot ansatte i DnB NOR-konsernet. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=104296

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner