DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Reidar Døli har 02.03.2005 tegnet seg for 2.667 aksjer til kurs kr. 32,83. Ny beholdning er 2.667. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=103986

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner