DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Bjørn Davidsen har 25.02.05 solgt 500 aksjer i DnB NOR ASA til kurs kr 63,- Ny beholdning er 2002.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner