DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Nina B. Husebø har 02.12.04 solgt 600 aksjer i DnB NOR ASA til kurs kr. 57,25. Ny beholdning er 816. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=100477

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner