DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Nina B. Husebø har 02.12.04 solgt 600 aksjer i DnB NOR ASA til kurs kr. 57,25. Ny beholdning er 816.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner