DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Janne Carin Sundby har 30.11.04 solgt 1550 aksjer i DnB NOR ASA til kurs 57,50. Ny beholdning er 576. http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=100299

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner