DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Jarl Veggan har 15.03.2004 tegnet 13.333 aksjer i DnB NOR http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=90435 ASA til kurs 32,83. Ny beholdning er 15.569.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner