DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Morten Breili har i dag tegnet 5.330 aksjer i DnB NOR ASA http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=90261 til kurs 32,83. Ny beholdning er 5.330.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner