DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Trygve Young har i dag tegnet 13 333 aksjer i DnB NOR ASA http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=90212 til kurs 32,83. Ny beholdning er 15739.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner