DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Reidar Døli har 04.03.2004 tegnet 5.333 aksjer i DnB http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=90013 NOR ASA til kurs kr 32,83. Ny beholdning er 5.333.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner