DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Harald Jægtnes har 03.03.2004 tegnet 13.000 aksjer i DnB NOR ASA til kurs kr 32,83. Ny beholdning er 13.976.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner