DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Tom Grøndahl har 02.03.2004 tegnet 13.333 aksjer i DnB NOR ASA til kurs kr. 32,83. Ny beholdning er 18.917.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner