DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Ottar Ertzeid har 01.03.2004 tegnet 9 333 aksjer i DnB NOR ASA til kurs kr. 32,83. Ny beholdning er 19 979.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner