DNBNOR - MELDEPLIKTIG HANDEL

Jørn O. Kvilhaug har 01.03.2004 tegnet 9333 aksjer i DnB NOR ASA til kurs 32,83. Ny beholdning er 9769.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner