DNBNOR - MELDING ETTER VERDIPAPIRHANDELLOVENS § 3-1

DnB NOR ASA melder med dette at Gjensidige NOR Spareforsikring AS 4. desember 2003 har solgt 2.222.944 aksjer i DnB Holding ASA til kurs 43,28. Gjensidige NOR Spareforsikring AS har etter salget ingen beholdning av DnB- aksjer. Gjensidige NOR Spareforsikring er et heleid datterselskap av DnB NOR ASA.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner