DNBNOR - MOTTATT FIRMAATTEST

Det vises til melding fra selskapet offentliggjort i dag kl. 08.18. Oslo Børs har mottatt firmaattest fra DnB NOR ASA.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner