DNBNOR - OVERSKUDDET ØKTE MED 37 PROSENT I TREDJE KVARTAL

DnB NOR: Overskuddet økte med 37 prosent i tredje kvartal Tredje kvartal 2005 · Overskuddet økte med 37 prosent til 2 665 millioner kroner (1 943 i 3. kvartal 2004) · Resultatet per aksje ble 1,99 kroner (1,47) · Egenkapitalavkastningen utgjorde 19,5 prosent (16,7) Vedlegg på www.newsweb.no Tredje kvartal 2005 · Overskuddet økte med 37 prosent til 2 665 millioner kroner (1 943 i 3. kvartal 2004) · Resultatet per aksje ble 1,99 kroner (1,47) · Egenkapitalavkastningen utgjorde 19,5 prosent (16,7) · Kostnads-/inntektsforholdet ble redusert til 48,9 prosent (56,5) · Kjernekapitaldekningen ved utgangen av kvartalet økte til 7,4 prosent (7,3) Tre første kvartaler i 2005 · Overskuddet økte med 23 prosent til 7 079 millioner kroner (5 766 i de tre første kvartalene i 2004) · Resultatet per aksje ble 5,30 kroner (4,37) · Egenkapitalavkastningen utgjorde 17,8 prosent (16,8) · Kostnads-/inntektsforholdet ble redusert til 51,7 prosent (57,3) Konsernsjef Svein Aasers kommentar: - DnB NOR er et konsern i vekst. Vår samlede balanse har nå passert en billion kroner. Kapital til forvaltning passerte for første gang 500 milliarder kroner. I all hovedsak er økningene et resultat av organisk vekst. Vi har samtidig utvidet vekstplattformen i det nordiske området. I tillegg til Sverige og Baltikum kjøper vi en bankvirksomhet i Nordvest-Russland. Kjøpet av Monchebank vil gi oss fotfeste i et område med økende norsk-russisk samhandel innenfor tre av DnB NORs kjernevirksomheter, energi, fisk og shipping. Monchebank har lisens til å drive alle former for bankvirksomhet i hele Russland. - Jeg opplever et konsern med overskudd også på det innovative plan. Det utvikles nye produkter og løsninger, som blir godt mottatt av kundene. Salgsinnsatsen har knapt vært sterkere. Samtidig er det tilfredsstillende å få bekreftet at kostnadene i tredje kvartal er redusert til under halvparten av konsernets inntekter. Alt i alt en sterk innsats fra medarbeidere i inn- og utland, sier Svein Aaser. Resultatene er rapportert i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS). Den formelle kjernekapitaldekningen er ikke påvirket av overgangen til IFRS. Kvartalsrapporten inkludert tabeller kan lastes ned fra www.dnbnor.com Pressemelding, kvartalsrapport, presentasjon og Supplementary Information for Investors and Analysts er vedlagt på www.newsweb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner