DNBNOR - RAPPORT 2. KVARTAL 2006

Driftsresultatet økte med 26 prosent - fusjonen er fullført DnB NORs driftsresultat i første halvår utgjorde 7,4 milliarder kroner. Det er en økning på 26 prosent fra året før. Veksten er stor i både den norske og den internasjonale delen av virksomheten. Vedlegg på www.newsweb.no DnB NORs driftsresultat i første halvår utgjorde 7,4 milliarder kroner. Det er en økning på 26 prosent fra året før. Veksten er stor i både den norske og den internasjonale delen av virksomheten. Hovedpunkter for første halvår · Driftsresultat før skatt utgjorde 7,4 milliarder kroner (5,9 milliarder kroner i første halvår 2005) · Overskuddet økte med 28 prosent til 5,7 milliarder kroner (4,4 milliarder) · Ordinære kostnader i prosent av inntektene ble redusert til 49,3 prosent (52,7) · Egenkapitalavkastningen ble 19,2 prosent (16,9) · Resultat per aksje utgjorde 4,21 kroner (3,32) Hovedpunkter for andre kvartal · Driftsresultat før skatt utgjorde 3,7 milliarder kroner (3,2 milliarder i andre kvartal 2005) · Overskuddet utgjorde 2,9 milliarder kroner (2,4 milliarder) · Ordinære kostnader i prosent av inntektene ble redusert til 50,5 prosent (52,9) · Egenkapitalavkastningen ble 19,2 prosent (18,0) · Resultat per aksje utgjorde 2,11 kroner (1,78) Konsernsjef Svein Aasers kommentarer: - Vi har hatt en sterk vekst i alle våre forretningsområder både i Norge og internasjonalt. Inntektene økte med hele 16 prosent fra første halvår i fjor. Det viser at vi hevder oss godt i tøff konkurranse med andre nordiske aktører. Vi har tatt en ledende posisjon i markedet for obligatorisk tjenestepensjon, OTP, og innenfor fondssparing ser vi økte markedsandeler. DnB NOR Markets har sterk resultatfremgang tross urolige børser. Vår virksomhet utenfor Norge blir også stadig viktigere. Satsingen i Sverige, Baltikum og Polen bærer nå frukter. - I bedriftsmarkedet har vi vokst med 25 prosent siste år og tar klare markedsandeler blant annet innen shipping. - Antall personkunder knyttet til DnB NORs kundeprogrammer og Postbanken Leve har nå til sammen passert én million. Det viser at våre betingelser oppleves som meget konkurransedyktige og at kundene verdsetter personlig oppfølging og stor produktbredde. - Det er gledelig å kunne rapportere at vi nå har gjennomført alle store integrasjonsprosjekter etter fusjonen i 2003. Vi har tatt ut de kostnadssynergiene vi lovet, og vi har kommet i mål raskere enn planlagt med styrkede markedsposisjoner. Jeg er imponert over den innsatsen våre medarbeidere har lagt ned i store og små prosjekter som for mange har kommet i tillegg til de daglige utfordringene i et konkurranseutsatt marked. For å videreutvikle vår konkurransekraft vil vi fortsette arbeidet med effektivisering samtidig som vi investerer i ny virksomhet og utvikler nye produkter og løsninger for våre kunder, sier konsernsjef Svein Aaser. Kvartalsrapporten inkludert tabeller kan lastes ned fra www.dnbnor.com Pressemelding, kvartalsrapport, presentasjon og Supplementary Information for Investors and Analysts er vedlagt på www.newsweb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner