DNBNOR - RAPPORT 3. KVARTAL 2006

DnB NOR: Driftsresultatet økte med 15,5 prosent, totale inntekter vokste med 12,2 prosent DnB NORs driftsresultat for årets ni første måneder utgjorde 11 milliarder kroner. Dette er en økning på 15,5 prosent fra året før. De totale inntektene vokste med 12,2 prosent til 20,9 milliarder kroner. Alle forretningsområder viser fremgang. Vedlegg på www.newsweb.no DnB NORs driftsresultat for årets ni første måneder utgjorde 11 milliarder kroner. Dette er en økning på 15,5 prosent fra året før. De totale inntektene vokste med 12,2 prosent til 20,9 milliarder kroner. Alle forretningsområder viser fremgang. Det nominelle resultatet for DnB NOR er blant de tre beste fra de store nordiske finansinstitusjonene, både for tredje kvartal og hittil i år. Hovedpunkter for perioden januar - september: · Driftsresultatet før skatt økte med 15,5 prosent til 11,0 milliarder kroner (9,5) · Resultatet økte med 17,7 prosent til 8,4 milliarder kroner (7,1) · Kostnadene ble redusert til 49,9 prosent av inntektene (51,1) · Egenkapitalavkastningen ble 18,8 prosent (17,9) · Resultat per aksje ble 6,21 kroner (5,35) Hovedpunkter for tredje kvartal: · Driftsresultatet før skatt ble 3,6 milliarder kroner (3,6) · Resultatet ble 2,7 milliarder kroner (2,7) · Kostnadene utgjorde 51,0 prosent av inntektene (48,1) · Egenkapitalavkastningen ble 18,0 prosent (19,8) · Resultat per aksje ble 2,00 kroner (2,03) (Tall for tilsvarende periode i 2005 i parentes. Tall for tredje kvartal 2005 inkluderer engangsgevinster på 0,3 milliarder kroner.) Konsernsjef Svein Aasers kommentarer: - Jeg er stolt over å ha medarbeidere som i en krevende hverdag ikke bare leverer gode og konkurransedyktige produkter til kundene, men også sørger for at kundetilbudene videreutvikles og virksomheten effektiviseres. Dette legger et solid grunnlag for den videre utviklingen av DnB NOR-konsernet. Samtidig vet jeg at ingen ting er så bra at det ikke kan og bør forbedres. - DnB NOR leverer et resultat som medarbeidere og ledere må ha lov til å være godt fornøyde med. Inntektene vokser og kostnadene er under kontroll, men pensjonskostnadene har økt betydelig som følge av endringer i beregningsmodellen. Alle forretningsområder viser fremgang. Konsernets distribusjonskraft og produktbredde har aldri kommet bedre til syne enn nå. - Vi er et konsern i vekst både i og utenfor Norge. Balansen øker med en halv milliard kroner per dag. Mye av veksten skjer i bedriftsmarkedene, både her hjemme, i Baltikum og Polen, og i det globale shippingmarkedet. Internasjonalt har DnB NOR syndikert utlån på til sammen 36 milliarder kroner hittil i år. Dette viser med andre ord at DnB NOR er på vei fra å være et norsk finanskonsern med internasjonal virksomhet til å bli et internasjonalt konsern med hovedkontor og forankring i Norge. Kvartalsrapporten inkludert tabeller kan lastes ned fra www.dnbnor.com Pressemelding, kvartalsrapport, presentasjon og Supplementary Information for Investors and Analysts er vedlagt på www.newsweb.no

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner