DNBNOR - SEMINAR: IFRS, BASEL II OG NY FORSIKRINGSLOV

DnB NORs seminar for investorer og analytikere om nye regnskapsregler (IFRS), Basel II og ny forsikringslovgivning. Presentasjonsmateriell er vedlagt denne meldingen.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner