DNBNOR - STYREVALG I DNB NOR

Representantskapet i DnB NOR ASA har gjenvalgt de fem av konsernstyrets elleve medlemmer som var på valg. Fullstendig melding på www.newsweb.no Representantskapet i DnB NOR ASA har gjenvalgt de fem av konsernstyrets elleve medlemmer som var på valg. Konsernstyret består etter valget av: Olav Hytta, Oslo (leder), Bjørn Sund, Lysaker (nestleder), Per Hoffmann, Oslo (ansattvalgt), Nina Britt Husebø, Bergen (ansattvalgt), Berit Kjøll, Oslo, Jørn O. Kvilhaug, Hokksund (ansattvalgt), Bent Pedersen, Danmark, Heidi M. Petersen, Sandefjord, Ingjerd Skjeldrum, Drammen (ansattvalgt), Anne Carine Tanum, Rømskog, og Per Terje Vold, Oslo. Representantskapet i DnB NOR Bank ASA har valgt Kari Marie Lotsberg som nytt styremedlem etter Marit Wiig. Lotsberg er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole og leder et svenskt konsulentselskap. Hun har tidligere blant annet vært seniorrådgiver i Sveriges Riksbank og byråsjef i det norske finansdepartementet. Bankstyret består etter valget av Olav Hytta, Oslo (leder), Bent Pedersen, Danmark (nestleder), Per Hoffmann, Oslo (ansattvalgt), Sten Sture Larre, Oslo, Kari Marie Lotsberg, Sverige, Heidi M. Petersen, Sandefjord, Torill Rambjør, Tjøme, Ingjerd Skjeldrum, Drammen (ansattvalgt) og Svein Aaser, Drøbak.

Om oss

DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet.

Abonner