DNBs årsrapport for 2018 er publisert i dag

Report this content

DNB-konsernets årsrapport og Pilar 3-rapport for 2018 er publisert i dag, 7. mars 2019, på DNBs nettside ir.dnb.no.

For ytterlig informasjon, vennligst kontakt: 

Investorkontakter:
Rune Helland, leder for Investor Relations, tlf. 23 26 84 00 / 977 13 250
Jan Ole Huseby, Seniorrådgiver Investor Relations, tlf. 23 26 84 08 / 958 61 003
Thor Tellefsen, leder for Long-term Funding, tlf. 24 16 91 22 / 915 44 385

Mediekontakter:
Thomas Midteide, konserndirektør Media & Marketing, tlf. 962 32 017
Even Westerveld, kommunikasjonsdirektør, tlf. 400 16 744

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.